důležité kontakty 

Odborné ambulance

Ambulance pro rizikové novorozence Budova M - Pavilon péče o matku a dítě, přízemí 597 372 590

Dětská gastroenterologická ambulance Budova D – Dětský pavilon, přízemí 597 373 524

Dětská kardiologická ambulance Budova D, – Dětský pavilon, přízemí 597 373 520

Dětská nefrologická ambulance Budova D – Dětský pavilon, přízemí 597 373 526

Dětská neurologická ambulance Budova D – Dětský pavilon, přízemí 597 373 506

Dětská otorinolaryngologická ambulance Budova A - Poliklinika, 2. NP 597 373 275

Dětská pneumologická ambulance Budova D – Dětský pavilon, přízemí 597 373 533

Oční ambulance Budova A - Poliklinika, 2. NP 597 372 118

Krizové centrum

Ostravské centrum pomoci pro ty, kteří jste se ocitli v krizové životní situaci a psychické tísni.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Co nabízíme:

  • okamžitou psychosociální a terapeutickou pomoc
  • jsme zde pro Vás nepřetržitě
  • naše služba je bezplatná
  • můžete přijít okamžitě - bez objednání a doporučení